การใช้งานเครื่องชั่งอย่างถูกวิธิ

แนะนำการใช้งานเครื่องชั่งดิจิตอล
โต๊ะสำหรับวางเครื่องชั่งจะต้องมั่นคงแข็งแรงไม่สั่นไม่แอ่นตัว
เครื่องชั่งจะต้องตั้งระดับลูกน้ำเพื่อให้เครื่องชั่งสมดุล
ขาของเครื่องชั่งทุกขาจะต้องตั้งบนพื้นตลอดเวลา
ควรรีบนำสิ่งของที่ชั่งออกจากจานชั่งเมื่อชั่งเสร็จแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นภายในเครื่องชั่ง
ป้องกันกระแสลมจากเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องมือที่ทำให้เกิดกระแสลม ซึ่งจะรบกวนการชั่ง
ไม่ควรชั่งน้ำหนักเกินค่าพิกัดสูงสุดของเครื่องชั่ง
ห้ามชั่งสารเคมีหรือวัสดุต่าง ๆ บนจานชั่งโดยตรง
ห้ามชั่งสารหรือวัสดุในขณะร้อน ต้องรอให้เย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้องเสียก่อน
วางเครื่องชั่งให้ห่างจากหน้าต่าง เพราะแสงสว่างจากดวงอาทิตย์อาจทำให้ค่าน้ำหนักไม่แม่นยำ
ทำความสะอาดเครื่องชั่งหลังจากใช้งานเสร็จ

สาเหตุที่ทำให้เครื่องชั่งชำรุดเสียหาย
ห้ามเสียบสายชาร์จไว้เด็ดขาด เสียบเมื่อแบตหมดเท่านั้น ชาร์จประมาณ 1-2 ชั่วโมง
เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติเป็นเวลาหลายปี
สารเคมีหกลงในตัวเครื่อง
เศษผงและวัสดุที่ชั่งตกหล่นลงไปในระบบของเครื่องชั่ง
เกินจากการกระแทก ทำให้ระบบ Load Cell ได้รับความเสียหาย
เกินจากระบบไฟ Over Load ทำให้ชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในตัวเครื่องเสียหาย
การใช้งานผิดประเภท หรือไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อม


Posted

in

by

Tags: