Category: MAKESEND EXPRESS

  • ประกาศเปิดรับสมัคร จุดบริการตัวแทนรับพัสดุ MAKESEND EXPRESS (พื้นที่จังหวัดชลบุรี)

    ประกาศเปิดรับสมัคร จุดบริการตัวแทนรับพัสดุ MAKESEND EXPRESS (พื้นที่จังหวัดชลบุรี)

    ประกาศเปิดรับสมัคร จุดบริการตัวแทนรับพัสดุ MAKESEND EXPRESS (พื้นที่จังหวัดชลบุรี) MAKESEND EXPRESS ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุแบบวันเดียวถึง ได้ขยายพื้นที่ให้บริการในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี (จำนวนจำกัด) โดยเปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจ เข้าร่วมและพร้อมเปิดให้บริการได้ทันที ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2566 หรือจนกว่าครบจำนวนที่บริษัทกำหนด